«Η φιλοσοφία μας είναι: Ποιότητα, Γεύση, Σωστή τιμή»
Δάμης Πειθής

ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ

Πιστεύουμε στη φυσική, ήπια εκτροφή και διαβίωση των ζώων μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την εξαιρετική ποιότητα και γεύση του κρέατος που προσφέρουμε, αλλά και πως τα ζώα θα ζήσουν με τρόπο που να μην αντιβαίνει τη φύση τους.

Για το λόγο αυτό καλλιεργούμε τα κτήματα και εκτρέφουμε το ζωικό μας κεφάλαιο κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες με ευαισθησία και σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών, και αντιβιοτικών.